WERKEN IN PURMEREND
Als oude marktstad zit de handel in onze genen en zijn wij ook als werkstad volop in ontwikkeling.

Dankzij de centrale ligging binnen de Metropool Regio Amsterdam heeft Purmerend een enorme aantrekkingskracht op ondernemers. Meer dan 5000 bedrijven hebben zich in Purmerend gevestigd.

3 treinstations, meer dan 15 buslijnen, de nabijheid van de A7 en de vernieuwde N244 zorgen voor een optimale bereikbaarheid.

Vele Purmerendse en regionale ondernemers vinden elkaar in de PRO. Deze vereniging heeft als doel het verbeteren en in stand houden van de contacten tussen ondernemers, het bevorderen van de binding tussen ondernemers en de lokale overheid, kennis-en ervaringsoverdracht, belangenbehartiging en de promotie van Purmerend als ondernemersstad.

Ons nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord is het meest ondernemende bedrijventerrein van Noord-Holland en vele nieuwe bedrijven hebben daar inmiddels hun deuren geopend. Aangesloten op het Purmerendse warmtenet worden de panden verwarmd met de duurzame warmte van de Stadsverwarming en de ondernemers worden aangespoord om duurzaam te bouwen.

Purmerend focust zich op de ontwikkeling van een sterke circulaire economie en omarmt de nieuwe technologieën. Purmerend profileert zich ook als echte ICT-stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat, vooruitstrevend onderwijs en de Stichting PurmerValley.

Deze stichting zet zich in om het ICT-klimaat in de regio Purmerend te versterken door middel van een actieve samenwerking tussen ICT-bedrijven, het onderwijs en de gemeente.

WERKEN IN PURMERENDAls oude marktstad zit de handel in onze genen en zijn wij ook als werkstad volop in ontwikkeling.

Dankzij de centrale ligging binnen de Metropool Regio Amsterdam heeft Purmerend een enorme aantrekkingskracht op ondernemers. Meer dan 5000 bedrijven hebben zich in Purmerend gevestigd.

3 treinstations, meer dan 15 buslijnen, de nabijheid van de A7 en de vernieuwde N244 zorgen voor een optimale bereikbaarheid.

Vele Purmerendse en regionale ondernemers vinden elkaar in de PRO. Deze vereniging heeft als doel het verbeteren en in stand houden van de contacten tussen ondernemers, het bevorderen van de binding tussen ondernemers en de lokale overheid, kennis-en ervaringsoverdracht, belangenbehartiging en de promotie van Purmerend als ondernemersstad.

Ons nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord is het meest ondernemende bedrijventerrein van Noord-Holland en vele nieuwe bedrijven hebben daar inmiddels hun deuren geopend. Aangesloten op het Purmerendse warmtenet worden de panden verwarmd met de duurzame warmte van de Stadsverwarming en de ondernemers worden aangespoord om duurzaam te bouwen.

Purmerend focust zich op de ontwikkeling van een sterke circulaire economie en omarmt de nieuwe technologieën. Purmerend profileert zich ook als echte ICT-stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat, vooruitstrevend onderwijs en de Stichting PurmerValley.

Deze stichting zet zich in om het ICT-klimaat in de regio Purmerend te versterken door middel van een actieve samenwerking tussen ICT-bedrijven, het onderwijs en de gemeente.
De bedrijventerreinen op de Baanstee en De Koog liggen pal aan de A7 en zijn daarom goed te bereiken. De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord is op dit moment in volle gang. Dit gebied is door de goede bereikbaarheid en strategische ligging ten opzichte van Amsterdam en Schiphol een inspirerende plaats voor ondernemers.ONTDEK BAANSTEE NOORDBinnen de Metropoolregio Amsterdam is de ambitie uitgesproken om van deze regio in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie te maken, met de groenste en veiligste data-infrastructuur ter wereld. In Purmerend is een groot aantal ICT-gerelateerde bedrijven gevestigd, die vaak tot de top in hun vakgebied behoren. Deze bedrijven richten zich vooral op cloud & hosting, applicatieontwikkeling en digitale marketing. Om de kloof met het onderwijs te dichten, is een intiatief gestart: Purmer Valley. Purmer Valley is een goed voorbeeld van een samenwerkingsverband van ICT-bedrijven, gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de ICT-arbeidsmarkt.BEKIJK PURMER-VALLEY.COM
Onze wereld verandert in enorm tempo. De generatie die na 1990 is geboren, groeit op in een dorp dat “de wereld’ heet. Nieuwe communicatie- en distributiekanalen eisen een onmiddellijke plaats in de strategie van nieuwe én traditionele organisaties. De klant verovert de controle. Maar met inventiviteit, flexibiliteit en de juiste instrumenten, zet elke ondernemer deze nieuwe rolverdeling om in winst voor álle partijen. De PRO: onderkent deze belangrijke trends en ontwikkelingen.BEKIJK PRO-SITE.NL
Tijdens de talkshow wordt op basis van korte interviews het ondernemen in stad en streek belicht. De NV Purmerend is géén businessclub, netwerkorganisatie of belangenbehartiger, maar een ongebonden podium waar ondernemers en anderen die ondernemend van geest zijn elkaar kunnen treffen.BEKIJK NVPURMEREND.NL

WIST JE DAT PURMEREND:
0

BEDRIJVEN HEEFTCIRCA

0

WINKELS EN VERKOOPPUNTEN HEEFTEEN TOP

0

ICT STAD WIL WORDENImage