STICHTING VRIENDEN VOOR PURMEREND

De Stichting Vrienden voor Purmerend (SVP) richt zich onder andere op het werven van fondsen voor het verbeteren van de leefomstandigheden en de sociale cohesie binnen onze gemeentegrenzen. Sociaal maatschappelijke doelen. SVP is een vriendenclub en die vrienden zijn zeker niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Ons motto luidt: in onze samenleving telt iedereen mee.BEKIJK VRIENDENVOORVRIENDENPURMEREND.NL
 

WIST JE DAT PURMEREND:
0

BEDRIJVEN HEEFTCIRCA

0

WINKELS EN VERKOOPPUNTEN HEEFTEEN TOP

0

ICT STAD WIL WORDENImage